Siste nytt 2019
Forfatta av Administrator   
Friday 04. July 2014

Endring av adresse.

Dei einskilde medlemmane pliktar syta for at styret til ei kvar tid har fått korrekt e-postadresse og postadresse, slik at alle meldingar m.m. kjem fram til den einskilde. 

Det er sekretæren i laget, Terje Rognsvåg, som skal ha denne meldinga! Du finn e-postadressa hans i oversynet over styret på heimesida. 

Pass også på at telefonnummeret som er oppgjeve bak namnet ditt på portane til kaiane, er korrekt! Dette er viktig for styret om dei lyt ha tak i båteigaren om noko skulle vera gale med båten til denne.


For informasjon om årsmøtet og styremøta sjå bolken: INFORMASJON. For å orientera deg om endringar i avgifter m.m. må du slå opp på menypunktet DOKUMENT! 

 

 

BILETE FRÅ HAMNEOMRÅDET UNDER LANDSFESTIVALEN I GAMALDANSMUSIKK.

Vegar Djønne har teke ein god del flotte oversynsbilete av hamneområdet medan landsfestivalen i gamaldansmusikk vart avvikla i Kinsarvik.  Båtlaget takkar Vegar Djønne for flotte bilete!  

Du vil finna desse bileta om du trykkjer deg inn på menypunktet: Lenker i hovudmenylista og deretter Lokale lenker. Her vil du finna Lenka: Kinsarvik Båtlag og Landsfestivalen i gamaldansmusikk.


 

Sist oppdatert ( Wednesday 30. October 2019 )