VELKOMEN TIL KINSARVIK BÅTLAG SI GJESTEBRYGGJE


Hamneavgift ved opphald i meir enn 2 timar

Avgifta skal betalast på forskot.

Betalingssatsar i kroner:

Båtstorleik i fot
Eitt døger eller minst 2 timar
 
Til og med 30
150  
Frå 31 til og med 40
200
 
Over 40
250
 
     


Straum og vatn er inkludert.

Betaling og informasjon ved oppslagstavla på næraste hus: Avgifta kan også betalast med Vipps til 510668. 

Båtlaget fører tilsyn med bruk av gjestebryggja. Gjester som ikkje har betalt ved kontroll, må betala ekstra gebyr på kr 300 og kan verta viste bort.

Dusj og klevask ved Hardangertun like over elva.

Til brislingfiskarane:
Hamna kan også brukast av fiskeflåten. Det er same krav til bruk som for fritidsbåtar.


I Kinsarvik har me blant anna:

  • Barnevenleg grøntområde ved hamna
  • Hardanger Feriepark
  • Gokartbane (Formel K)
  • Husedalen med fire store fossar. Del av Hardangervidda Nasjonalpark og vel verdt eit besøk
  • Kinsarvik kyrkje frå ca. 1160. Blant dei eldste steinkyrkjene i Noreg


Ha eit godt opphald i Kinsarvik!