Båtlaget arrow Dokument  
Meny
Båtlaget
Styret
Informasjon
Vedtekter
Hamnereglement
Dokument
Båtplassar
Straum og vatn
Dugnad
Medlemar
Kontakt oss
Lenker
Siste nytt
Gjestebryggja
Om gjestebryggja
Diesel
Gjestebok
Kart Kart -- Guest quay Guest quay -- Gästehafen Gästehafen -- Webcamera Webcamera

CategoriesFiles

folder icon 0 Avgifter i Kinsarvik Båtlag

 

GJELDANDE PRISAR I 2018

VEDTEKNE PÅ ÅRSMØTET 2018

 

Prisar ved tildeling av båtplassar

 

Ved tildeling av båtplass skal det betalast eit innskot som er rekna ut i høve til breidda på bryggja, og om det er kort eller lang utliggjar. Innskotet vert betalt attende utan renter eller andre tillegg, dersom den som har fått tildelt bryggje, seinare seier frå seg bryggja.
I tillegg skal det betalast eingongsavgift som ikkje vert betalt attende.

 

Det er lægre prisar for sørsida av den inste bryggja enn i resten av båthamna. Dette fordi det er mindre rom for manøvrering her, og fordi det er nytta fortøyingsbommar på begge sider i kvar bås. Prisane for innskot og eingongsavgift er fastsett slik:

 

Vanlege bryggjer:

Pris per meter breidd, lang utliggjar:  Kr 6 420,-

Pris per meter breidd, kort utliggjar:  Kr 5 620,-      Breidda på bryggjene vert målt

Fast komponent:                               Kr 3 210,-      frå senter til senter

Eingongsavgift                                  Kr 2 680,-

 

Bryggjer på sørsida av den inste bryggja:

Pris per meter breidd:                        Kr 3 750,-       For bryggjer med gangbane:

Fast komponent:                               Kr 1 630,-       Tilleggsinnskot på kr 1850,-

Eingongsavgift                                   Kr 2 340,

 

 

 

Ekstra nøkkel (kvar medlem kan maksimalt ha ein ekstra nøkkel): Kr 400,-. 
Ved utmelding skal nøklar leverast attende, avgift for ekstra nøkkel vert ikkje refundert.

 

Årlege avgifter (rekning plar verta send ut i april månad):

Medlemskontingent pr. medlem       Kr 500,-

Bryggjeleige pr. meter breidd            Kr 500,-                                                                            

Fast årsavgift for bryggjeplassen      Kr 500,-         

Kortidsleige i båthamna,  pris per månad:

"0-plassar" (mellom inste utliggjar og land) kr 300

Sørsida av C-bryggja kr 500

Andre plasssar, også i gjestehamna om vinteren  kr 790

Bruk av straum kjem i tillegg

Leige av båtplassar for gjester om sommaren, pris per døgn:

Båtar til og med 30 fot kr 150

31 - 40 fot kr 200

Over 40 fot kr 250

Prisane inkluderer bruk av straum i denne perioden.

Sommaren er i denne samanhengen fastsett til månadene f.o.m. mai til og med august, 

vinteren dei resterande månadene.

I tillegg til å betala kontant i båthamna, kan det no betalast med Vipps til 510668.

 


 

folder icon 0 XXX
Bilete
Fotograf:
havna.com
 
Go to top of page  Båtlaget | Styret | Informasjon | Vedtekter | Hamnereglement | Dokument | Båtplassar | Straum og vatn | Dugnad | Medlemar | Kontakt oss | Lenker | Informasjon | Siste nytt |