Båtlaget arrow Siste nytt  
Meny
Båtlaget
Styret
Informasjon
Vedtekter
Hamnereglement
Dokument
Båtplassar
Straum og vatn
Dugnad
Medlemar
Kontakt oss
Lenker
Siste nytt
Gjestebryggja
Om gjestebryggja
Diesel
Gjestebok
Kart Kart -- Guest quay Guest quay -- Gästehafen Gästehafen -- Webcamera Webcamera
Siste nytt 2019 PDF Skriv ut E-post
Forfatta av Administrator   
Friday 04. July 2014

Endring av adresse.

Dei einskilde medlemmane pliktar syta for at styret til ei kvar tid har fått korrekt e-postadresse og postadresse, slik at alle meldingar m.m. kjem fram til den einskilde. 

Det er sekretæren i laget, Terje Rognsvåg, som skal ha denne meldinga! Du finn e-postadressa hans i oversynet over styret på heimesida. 

Pass også på at telefonnummeret som er oppgjeve bak namnet ditt på portane til kaiane, er korrekt! Dette er viktig for styret om dei lyt ha tak i båteigaren om noko skulle vera gale med båten til denne.


For informasjon om årsmøtet og styremøta sjå bolken: INFORMASJON. For å orientera deg om endringar i avgifter m.m. må du slå opp på menypunktet DOKUMENT! 

LANDSFESTIVALEN I GAMALDANSMUSIKK 2019 – 7 - 11. AUGUST I KINSARVIK.

 

Kinsarvik Båtlag har teke på seg ansvaret for plassen for bubilar og campingvogner på ålmerkeområdet slik at desse får straum og vatn. Båtlaget vil elles leggja til rette for ein mindre teltplass, og dessutan syta  toalettavdeling for alle desse gjestene under Landsfestivalen i gamaldansmusikk 7.-11. august i Kinsarvik. 

I tillegg vil ein freista ta i mot båtgjestene våre på beste måte. Men gjer dei merksame på at det vil verta uvanleg stor trafikk i  hamna desse dagane. 

  

BILETE FRÅ HAMNEOMRÅDET UNDER LANDSFESTIVALEN I GAMALDANSMUSIKK.

Vegar Djønne har teke ein god del flotte oversynsbilete av hamneområdet medan landsfestivalen i gamaldansmusikk vart avvikla i Kinsarvik.  Båtlaget takkar Vegar Djønne for flotte bilete!  

Du vil finna desse bileta om du trykkjer deg inn på menypunktet: Lenker i hovudmenylista og deretter Lokale lenker. Her vil du finna Lenka: Kinsarvik Båtlag og Landsfestivalen i gamaldansmusikk.


Eller du kan kopiera lenka under, og lima denne inn i adressefeltet på søkjarmotoren du nyttar:

https://photos.google.com/share/AF1QipOSnPlhLvjDiMn82OeaeQMP5UD_so8a8F4FMQabde96PP-bKcln0k1QxZNiELzTrg?key=TW9HS0o3a3VrRnJZMk1NUnAwNjluRGxEbDg4RHJB

 

Sist oppdatert ( Sunday 18. August 2019 )
 
Bilete
Fotograf:
havna.com
 
Go to top of page  Båtlaget | Styret | Informasjon | Vedtekter | Hamnereglement | Dokument | Båtplassar | Straum og vatn | Dugnad | Medlemar | Kontakt oss | Lenker | Informasjon | Siste nytt |