Båtlaget arrow Dugnad  
Meny
Båtlaget
Styret
Informasjon
Vedtekter
Hamnereglement
Dokument
Båtplassar
Straum og vatn
Dugnad
Medlemar
Kontakt oss
Lenker
Siste nytt
Gjestebryggja
Om gjestebryggja
Diesel
Gjestebok
Logg inn

Gløymt passord?
Kart Kart -- Guest quay Guest quay -- Gästehafen Gästehafen -- Webcamera Webcamera
PDF Skriv ut E-post
Ordninga vedteken på årsmøtet 29.03.2017, og som var praktisert i 2017 og 2018 vert vidareført: Hamneavgifta vert lagt på ein grunnpris per båtplass med kr. 500/år(no kalla "fastavgift". Fastavgifta skal ikkje betalast av medlemar utan fast bryggje. Styret i båtlaget eller dugnadsnemnda "leiger inn" medlemar med nødvendig kompetanse til å utføra vedlikehald/arbeid- timegodtgjersle vert sett til kr.150. Dersom arbeid/vedlikehald treng særskilt kompetanse, må båtlaget leiga inn dette til marknadspris. Alt arbeid/vedlikehald skal godkjennast av "dugnadsansvarleg" eller styret. 
                       
 
 
Bilete
Fotograf:
Kven er online
Me har 5 gjestar her no
Siste nytt
Populært
havna.com
 
Go to top of page  Båtlaget | Styret | Informasjon | Vedtekter | Hamnereglement | Dokument | Båtplassar | Straum og vatn | Dugnad | Medlemar | Kontakt oss | Lenker | Siste nytt |