Båtlaget arrow Straum og vatn  
Meny
Båtlaget
Styret
Informasjon
Vedtekter
Hamnereglement
Dokument
Båtplassar
Straum og vatn
Dugnad
Medlemar
Kontakt oss
Lenker
Siste nytt
Gjestebryggja
Om gjestebryggja
Diesel
Gjestebok
Logg inn

Gløymt passord?
Kart Kart -- Guest quay Guest quay -- Gästehafen Gästehafen -- Webcamera Webcamera
PDF Skriv ut E-post

ImageStraum og vatn

Her siterer ein frå §14 i Hamnereglementet siste avsnitt: «Båtlaget disponerer straumuttak og vasspostar. Vatn kan disponerast fritt, men ein skal likevel unngå unødig vassforbruk. Vasslange skal rullast inn etter bruk. Straum til støvsugar, drill, lading av batteri m.m. kan brukast fritt, medan det skal betalast avgift for straum brukt til oppvarming. Medlemen skal ta kontakt med styret for tinging av straumuttak for slik bruk.»

Bruk av straum i hamna skal vera formalisert mellom Båtlaget og brukar i form av skriftleg avtale. Frå og med 1. september til og med 30. april skal all straum som vert brukt av medlemer eller gjester målast med straummålar og betalast for. Forbruket vert målt ved avlesing per 1/9, 31/12 og 30/4. Brukar vil vera ansvarleg for bruken, og kan sjølv sikra uttaket. Straumuttak som ikkje er i bruk eller er leigde bort, vert avlåste eller kopla frå.

For bruk av straum i dette tidsrommet skal betalast det same per kwh som Båtlaget betalar for straumen, pluss ei årleg "fastavgift" kr.150,-. Fastavgifta vert ikkje refundert ved kortare/avbroten leigetid.

Båtlaget har med å administrera ordninga. Faktura vert sendt ut i mai for 1. halvår og etter årsskiftet for 2. halvår, og skal førast i rekneskapen for det året straumen er brukt.

Dei som ynskjer ha fast straum om bord i båten, t.d. til oppvarming, pliktar melda frå til styret. Før ein kan nytta straum til slik oppvarming, må ein skriva under ein kontrakt med båtlaget. Båtlaget tek ikkje ansvar for straumbrot og dei fylgjene dette kan få for båteigaren. Båteigaren er elles ansvarleg for at andre ikkje skal kunna misbruka straumuttaket ein får tildelt. 

Båteigarar som ynskjer straumuttak til båten vinteren 2018/2019, tek kontakt med Øyvind Solberg, tlf. 489 56 136. 

 

 

 

 
Bilete
Fotograf:
Kven er online
Me har 3 gjestar her no
Siste nytt
Populært
havna.com
 
Go to top of page  Båtlaget | Styret | Informasjon | Vedtekter | Hamnereglement | Dokument | Båtplassar | Straum og vatn | Dugnad | Medlemar | Kontakt oss | Lenker | Siste nytt |